Doe het zelf. Doe het samen.

Installeer zelf jouw installatie met deskundige support !

Welkom bij M-EW.

M-EW staat voor Elektriciteitswerken Moerman, een kleine KMO actief in het uitvoeren van elektriciteitswerken zowel in nieuwbouw als renovaties.
Wij denken mee met de klant, staan open voor suggesties en bepalen in samenspraak de beste oplossing in verhouding met het beschikbaar budget. Geen verrassingen!
Wij onderscheiden ons van de bestaande installateur die alles zelf wil uitvoeren en dan pas zijn garantie voorwaarden laat gelden.
Immers, M-EW voorziet complete ondersteuning voor de handige harry. Het is perfect mogelijk dat u zelf een aantal werken uitvoert op basis van een door ons opgemaakt elektriciteitsschema.

Troeven M-EW.

  • Betaalbare oplossingen in functie van uw budget.
  • Sterk in renovaties alsook kleine uitbreidingen/aanpassingen.
  • Eigen uitvoering of ondersteuning voor de doe het zelf – er.
  • Verlies in de installatie, differentieel problemen.
  • Snelle hersteldienst (huishoudelijk installatie) .
  • Conform plaatsen / updaten bestaande elektriciteitskast.
  • Opmaken elektrische schema’s voor keuring, herkeuring, verzwaring en/of verkoop.(uitzoekwerk door uzelf of M-EW)
  • Ons groener concept (zonnepanelen, batterijen, warmtepompen, zonneboilers, isoleren, ramen, glas, LED, micro-warmtekrachtkoppeling, palletkachel met sterling motor, … )

Meewerken betekent geld sparen !

Talrijke klanten vinden deze wijze van werken uniek in onze sector, geldbesparend en leerrijk. Kennis of geen kennis van elektriciteit … bij ons doet dit er niet toe! Jullie handigheid & inzet kan veel geld uitsparen. We zien dat onze manier van werken meer en meer een vastere standaard wordt bij renovatiewerken.

U koopt bij ons uw benodigd gekeurd elektrisch materiaal aan marktconforme prijzen! Hierbij mag u rekenen dat u begeleidt wordt voor de stappen die u wenst zelf uit te voeren. U voert zelf een aantal werken uit die we vooraf in samenspraak vastleggen. Aftekenen, slijpen, kappen, opkuisen, bakjes plaatsen, plaasteren … minstens 35% van de totale werken kan door u uitgevoerd worden. Kabels leggen wordt door ons voorzien eventueel met uw hulp. Vervolgens kan u terug alleen aan de slag door alles zelf terug te dichten. (U hoeft enkel op te vullen, afwerken kan gebeuren door derden). De aansluitingen worden pas na het dichten voorzien door ons.
Doet er zich onverwacht een probleem voor dan doet u een beroep op onze deskundige bijstand.

Vermits u alle materialen bij ons hebt aangekocht en de installatie volgens onze richtlijnen werd uitgevoerd bieden wij u een zelfde garantie aan als zouden wij zelf de installatie hebben uitgevoerd.

ons groener concept

Wij zijn ervan overtuigd dat we op vandaag meer en meer moeten kijken om het gebruik van fossiele brandstoffen zoals daar zijn gas, steenkool, kernenergie, af te bouwen. Hun gebruik is eindig en resulteert in wat men in vaktermen “ Grijze stroom “ noemt. “ Groene stroom” daarentegen wordt opgewekt uit wat ons door de natuur aangeboden wordt zoals biomassa, zon, wind en water. Onze zon zal blijven schijnen, wind zal er altijd zijn en het water zal blijven stromen. Het zijn oneindige energie bronnen.

Al eens nagedacht over jullie vaste maandelijkse kosten welke betaald dienen te worden op gebied van elektriciteit & warmte?
Wat als u nu kan investeren in materialen, welke in combinatie met de natuur, opbrengsten zullen genereren, waardoor u uw maandelijkse kosten naar warmte en of elektriciteit drastisch kan doen dalen? Men kan zo ver gaan dat men volledig onafhankelijk wordt. Echter is dit op vandaag nog steeds een dure investering, eerder onbetaalbaar doch mogelijk!
Aan de hand van een bezoek luisteren en bekijken we wat waar beter kan rekening houdende met verschillende factoren en dit met één doel … uw maandelijkse energiekosten laten dalen zelfs neutraliseren.

Fase 1

Stap één is een minimum waar u dient aan te denken.
We spreken dan hoofzakelijk over opwekking van elektriciteit d.m.v. zonnepanelen. Jaarlijkse opbrengsten van 5 tot 12% op de investeringsprijs zijn hierin geen uitzonderingen!
Maar het zijn ook niet steeds zonnepanelen die dienen of kunnen geïnstalleerd worden. Bepaalde situaties kunnen leiden naar andere vormen van energiebesparende maatregelen zoals opslag in batterijen, opwarmen van water via zonneboiler, opwarmen/koelen van een huis via een warmtepomp … zolang het doel maar het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen is. Iedere situatie wordt afzonderlijk bekeken.

ons groener concept

Fase 2

Ons groen concept zegt dat niet verder investeren op heel korte termijn steeds geld ‘verder’ verliezen is.
Het huis paspoort, welke binnenkort zijn intrede zal maken, zal duidelijk aantonen dat iedere investering een meerwaarde zal betekenen voor jullie huis.
Investeert u verder in groene energie dan moet u denken aan isoleren van (op zijn minst) het dak, (beter) isolerend glas plaatsen, oude ramen vernieuwen, rolluikbakken isoleren, zonwering plaatsen, ventileren, LED lampen, tuinverlichting omzetten naar LED verlichting, sterk isolerende koepels aanpassen, … .
Noteer dat de duurtijd alvorens uw investering rendabel wordt verder zal dalen bij b.v. een installatie van een kleine warmtepomp in combinatie met een oordeelkundig geplaatste isolatie en een kleiner aantal zonnepanelen.
Ook voor daken waar men geen zonnepanelen kan plaatsen zijn er alternatieven zoals micro-warmtekrachtkoppeling, palletkachel met sterling motor, schans in tuin met zonnepanelen, … . De markt staat niet stil, wij ook niet!

Ons groen concept, gaat niet alleen over zonnepanelen, batterijen, warmtepompen en zonneboilers maar gaat veel verder weliswaar in samenwerking met erkende firma’s welke de laatste technologieën sterk onder de knie hebben en reeds meer dan hun strepen verdiend hebben in deze materie. Zij bieden een uitmuntende plaatsing en na-service aan.

Denk eraan … niet investeren blijft geld verliezen op korte termijn! (no-nonsens)
Eén van de spelers waarmee M-EW samenwerkt is reeds jaren actief in de sector en bedrijvig op wereldvlak.

Leveranciers garantie op het rendement van zonnepanelen en omvormers mogelijk tot 20 jaar.
Het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen of warmtepompboilers blijft nog steeds zeer lonend op korte termijn.
Het best houdt u rekening met een return investment van ongeveer acht jaar.

partners !

Beelden